; ;
Dagboek

Geothermie

Er is geen gebrek aan hitte die uit de grond komt. IJsland is naamgever van de geiser, ook al doet die het niet meer. Maar er zijn nogal wat plaatsen waar je stoom uit de bodem kunt zien komen. En hier weten ze daar goed gebruik van te maken.
Zoals in het Krafla power station waar we vandaag langsreden. Als een octopus steken buizen uit die zich over het landschap uitspreiden en daar stoom uit de grond halen.
Dit is een 60MW centrale, maar er zijn ook kleinschaliger initiatieven. Soms zie je stoom uit de grond komen en vlakbij staat een boerderij - die ongetwijfeld de nodige energie uit de grond haalt voor eigen gebruik.

Door de geothermie en ook waterkracht beschikt IJsland over groene elektriciteit. Die kun je ook inzetten voor andere doelen. Zoals het verwarmen van een wijk via een gesloten bodemenergiesysteem zoals die in Nederland bij nieuwbouw ook toegepast wordt. Maar dan een maatje groter.

De overvloed aan geothermische en hydro-energie hebben als gevolg dat je hier de "groene" vormen van energieopwekking niet ziet die we in Nederland aan het invoeren zijn: zonnepanelen/-energie en windmolens. Het eerste kan ik me voorstellen: het weer is nog niet echt zonnig geweest, en het kan hier lang donker zijn. Maar wind hebben ze hier ook. Blijkbaar hebben ze dat niet echt nodig en zien we alleen af en toe een windmolen staan.