; ;
Dagboek

Nog steeds???

Je zou zeggen dat de kerstdagen al enige tijd achter ons liggen en ook Driekoningen is gepasseerd. Maar in een aantal kerken is de kerststal nog in volle glorie te zien, zoals hier in San Augustin. Naar verluidt zal die ook nog even te zien zijn.

Ze hebben er wel werk van gemaakt. De kersttijd is aangegrepen om de zeven werken van barmhartigheid onder de aandacht van de kerkgangers en -bezoekers te brengen. Niet alleen in geschrift: elk werk is via een levensecht tafereel uitgebeeld, wat een behoorlijk deel van de kerk in beslag neemt. Beeldend!