; ;
Dagboek

De tijd kruipt

Een klein dorpje in de bergen. Het gebied van de Nasa, de inheemse bevolking die door de Spanjaarden Paes gedoopt zijn. De Spanjaarden brachten betere werktuigen en het katholicisme. Het eerste werd in dank aanvaard, het tweede werd (en wordt) door sommigen als een bedreiging van de eigen cultuur gezien.

Vijfhonderd jaar later is er nog niet zoveel veranderd. de werktuigen zijn moderner, toerisme is een bron van inkomsten geworden, maar de levenswijze in de bergen is nog steeds erg eenvoudig.

De dorpskerk is een paar jaar geleden afgebrand. Officieel weet niemand hoe dat is gebeurd of wie het gedaan heeft. Maar er wordt gefluisterd dat het gaat om Nasa die de invloed van de Spanjaarden en andere westerlingen verwerpen en terug willen naar de wortels van hun cultuur. In al die jaren is het assimilatieproces blijkbaar ook nog niet tot een goed einde gekomen. De tijd gaat hier langzaam.