; ;
Dagboek

Ander tijdperk

We reizen tussen Cali en Medellin, twee namen die vroeger alleen voorkwamen met de toevoeging "kartel". In de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw zorgden de kartels voor een exces aan geweld, waarbij de drugshandel met harde hand hun belangen "beschermden" ten koste van burgers, politici, leger en politie. Aan het begin van die periode toonden de drugsbaronnen openlijk hun rijkdom via grote landgoederen. Die zijn bij het ontmantelen van de kartels geconfisqueerd door de overheid, en verkeren in een vergaande staat van verval.
Overigens is de export van drugs nog steeds een belangrijke economische activiteit, maar op straat merk je er niets meer van: het is veilig in Cali en Medellin.